Integritets policy

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. På den här sidan berättar ConnectMe24 hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även information om dina rättigheter i detta avseende enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), hur kakor hanteras på www.connectme24.se , samt hur du kan gå tillväga för att göra dina rättigheter gällande. ConnectMe24 behandlar alltid dina personuppgifter omsorgsfullt och med största möjliga hänsyn till din integritet.

Genom att acceptera dessa villkor eller använda appen, webbplatsen och / eller tjänsten, föreställer du att du har läst och godkänt vår integritetspolicy utöver dessa villkor. När du beställer en produkt / tjänst blir du ombedd att fylla i din personliga information. Vid köp accepterar du att denna information lagras i enlighet med ConnectMe24 policy för att uppfylla vårt avtal med dig som vår kund. I enlighet med den svenska lagen om Personuppgiftslagen (198: 204) har du rätt att veta den information som ConnectMe24 har registrerat om din person. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att din information korrigeras och / eller tas bort. Om detta är fallet, kontakta oss via e-post info@connectme24.se. ConnectMe24 kommer att behandla dina personuppgifter när du besöker och använder tjänsterna på connectme24.se. Som nämnts ovan strävar vi alltid efter att se till att våra kunder och besökare är medvetna om vad vi gör med personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem för och hur vi kan dela dem. ConnectMe24 är databehandlaren för all behandling av dina personuppgifter.

Denna applikation samlar in vissa personuppgifter från sina användare.

Ägare och datakontrollant: ConnectMe24 Amiralsgatan 20 21155 Malmö SVERIGE

Ägarkontakt e-post: info@connectme24.com

 

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

ConnectMe24 (org. nr: 559217-9948)är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som vi gör enligt vas som framgår i texten nedan.

Typer av insamlade data

Alla personuppgifter som behandlas inom ramen för din relation till ConnectMe24 används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Du kan direkt eller indirekt komma att delge oss information på ett antal olika sätt, såsom när du söker en tjänst hos ConnectME24, registrerar dig i vår konsultbank, när du mailar eller ringer oss, eller när du väljer ConnectME24 som leverantör av dina språk tolktjänster.

Bland de typer av personuppgifter som våra appar knyta till tjänster videotolk on-demand samlar in, av sig själv eller genom tredje parter, finns det: tillstånd att koppla till din kontaktbok, kamera, mikrofon, plats (icke-kontinuerlig),telefonnummer samt geografisk position.

Fullständig information om varje typ av personuppgifter som samlas in finns i de dedikerade avsnitten i denna policy eller genom specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen.

Personuppgifter i vissa fall samlas direkt från användaren men även automatiskt vid användning av denna applikation. Om inte annat anges är alla data som begärs av denna applikation obligatoriska och underlåtenhet att tillhandahålla dessa data kan göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna applikation specifikt anger att vissa data inte är obligatoriska, är användarna fritt att inte kommunicera dessa data utan konsekvenser för tillgängligheten eller funktionen för tjänsten. Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta ägaren. All användning av kakor – eller av andra spårningsverktyg – av denna applikation eller av ägarna av tredje parts tjänster som används av denna applikation syftar till att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, utöver alla andra syften som beskrivs i det här dokumentet och i cookie avsnitt nedan, om tillgänglig.

Användare är ansvariga för all tredje parts personuppgifter som erhållits, publiceras eller delas via denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke till att lämna uppgifterna till ägaren.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

I texten nedan förklarar vi hur dina personuppgifter används bland annat för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudande.

1. När du registrerar dig som kund hos oss

-Ditt namn och dina kontaktuppgifter

-Företagets organisationsnummer

-Kontakt uppgifter knutna till ditt företag och fakturerings adress

-Uppgifterna om respons historik (om du klickar och läser meddelande) som kommer från oss

Dessa uppgifter används för att:

-kunna ta fram ett kundunderlag och registrera dig som kund i vårt databas

– hantera och leverera det du köpt från oss

-hantera eventuella kortbetalningar

-för att upptäcka och förhindra bedrägerier

-identifiera dig som kund/beställare

-meddela dig

-hantera dina önskemål om reklamutskick

-ta fram statistik för uppföljning av ditt kund beteende, framtagning av avtalsstatistik

 

2. När du blir användare av vår app

 • uppgifterna om ditt användarkontot, t.ex. kundnummer, kundnivå och avtals och faktura information
 • uppgifter om din anslutning till ett företagsavtal och din behörighet under företagsavtalet.
  Faktureringsinformation.
 • uppgifter om ditt omdöme av våra tjänster
 • uppgifter om din köp- och responshistorik
 • analysera och gruppera dig med våra övriga kunder baserat på de uppgifter du lämnat till oss (till exempel ålder, ort, kön och angivna preferenser) och utifrån hur du använder våra tjänster (rese- och köphistorik).
 • informera dig om personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss och våra samarbetspartners, via till exempel e-post och sms.
 • ta fram aggregerad statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.
 • säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.

Force majeure

ConnectMe24 ansvarar inte för några icke-prestanda som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll, som direkt eller indirekt förhindrar, hindrar eller gör produktion, leverans eller frakt oekonomiskt tills ett sådant hinder har tagits bort (force majeure). Sådana omständigheter ska anses innefatta svårigheter att anskaffa råmaterial samt andra svårigheter och störningar, inklusive men inte begränsade till krig, uppror, arbetskonflikter, brand, översvämning, storm, olycka, bränsle- eller kraftbrist, transportbrist, hinder eller avbrott i fråga om transport till sjöss och haverier eller avbrott av något slag med avseende på vår utrustning eller anläggningar, som anses nödvändiga för att fullgöra våra avtals skyldigheter.

Läs också på EU: s webbplats för online tvistlösning http://ec.europa.eu/odr.

Gällande lag

Dessa villkor sammanställs i enlighet med svensk lag. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kommer svenska domstolar att ha exklusiv behörighet för tvister enligt detta avtal. Lagarna i ditt land kan skilja sig från Sverige och det kan finnas ytterligare lagkrav för att använda denna webbplats. Du måste följa alla tillämpliga lokala och internationella lagar och förordningar om din användning av vår webbplats.

 

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Hur jobbar ConnectME24 med cookies

Vårt syfte med att använda cookies är att ge dig som besökare en optimal upplevelse av vår webbplats. ConnectME24 nyttjar cookies för att få information om de val du gjort på vår webbplats. Cookies används bland annat för att möjliggöra funktioner och ge statistik om ditt besök. På så sätt kan vi som leverantör mäta trafiken på vår webbplats. Du som användare har möjlighet att göra inställningar på din dator som hindrar ConnectMe24 och våra innehållsleverantörer från att placera cookies på din dator. Dessa inställningar kan påverka din användare upplevelse av vår webbplats då det kan innebära att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut. Information om hur du kan förhindra lagring av cookies på din dator finns nedan.

Är cookies farliga för min dator?

Du behöver inte oroa dig. En cookie är bara en textfil och kan inte ge dig virus i datorn eller stjäla dina kontokortsuppgifter. Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Cookies används på många webbplatser, för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare och vilka val som då gjorts. Det görs en kontroll vid varje besök på webbplatsen om cookies finns lagrade i webbläsaren eller inte. Finns det inga lagrade cookies från webbplatsen sparar webbläsaren de cookies som finns på webbplatsen. Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se

Hitta och ta bort cookies:

Du kan dessutom när som helst radera alla sparade cookies i din webbläsare genom att gå till “Rensa webbinformation” eller liknande i inställningarna.

Klicka på menyikonen i övre högra hörnet.

 • Välj Inställningar.
 • Klicka på Visa avancerade inställningar.
 • Klicka på knappen Innehållsinställningar… under rubriken Sekretess.
 • Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på Klart.
 • Vill du radera dina cookies klickar på menyikonen och väljer Verktyg och sen Ta bort webbinformation…
 • Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar.

 

 

 

 

Allmänna villkor och riktlinjer för tolkuppdrag

Detta avtal mellan ConnectMe24, org. nr: 559217-9948 och tolken som utför uppdraget och reglerar vad som ska gälla mellan parterna vid utförande av tolkuppdrag för ConnectMe24.

När du utför tolkuppdrag för ConnectMe24 är du vårt ansikte utåt, du representerar oss och står för våra värdeord som är:

 • Enkelt
 • Roligt
 • Smart
 • Säkert

Genom ett bra bemötande skapar du goda, långvariga och affärsmässiga relationer med våra gemensamma kunder. Ett bra bemötande i detta fall menas utförande av uppdrag enligt verksamhetens riktlinje och normer som beskrivs i texten nedan.

 1. Tolken som uppdragstagare

Tolkyrket faller inte inom ramen för anställning, dock betalar ConnectMe24 de sociala avgifter som gäller för uppdragstagaren. Sjuk-och friskanmälan till Försäkringskassan ansvarar tolken själv för. Antal uppdrag inom ConnectMe24 systemet varierar efter kundernas efterfrågan på marknaden därför arbetar tolken på frilansbasis med timlön. ConnectMe24 kan därför inte förbinda sig att ge några tolkuppdrag till tolken. Utbetalningen av arvode sker en gång per månad men med 60 dagars fördröjning av första utbetalningen.

De uppdragstagare som innehar F-skattsedel fakturerar sina tjänster resterande får sin lön utbetald via en underleverantör. Uppdragstagare som fakturerar måste lämna in sin preliminära skattsedel för innevarande år till ConnectMe24.

För att bli aktiv i ConnectMe24 betalar tolken en avgift för sin nyttjande rätt av licensen för softphone. Avgiften består av två delar:

 • en engångssumma s.k. registreringsavgift 3750 KR moms
 • en licens och supportavgift 1250 KR/år
 1. Tolkens rättigheter och skyldigheter

Tolken har som individuell uppdragstagare stor frihet och valmöjlighet främst då det gäller planering och åtagande av arbete. Tolken är inte bunden till fasta tider eller ärenden, utan kan självständigt välja att vilka tider de vill utföra uppdrag varje påbörjat uppdrag måste slutföljas för att den ska vara ersättningsberättigad. Tolken är skyldig att iaktta ConnectMe24 allmänna villkor och riktlinjer inklusive arbetsinstruktion och utföra varje tolkning i enlighet med dessa. Som tolk ska du:

 • inneha en ansvarsförsäkring som är avsedd för utförande av tolkuppdrag.
 • utföra sitt uppdrag i enlighet med Kammarkollegiets föreskrift God tolksed. Med god tolksed menas det regelverk som finns på området, den yrkeskodex som utvecklats av tolkar och den praxis som skapats av Kammarkollegiet på tolk området.
 • hålla sekretess

ConnectMe24 arbetar efter principen att alltid tillsätta uppdraget med högsta tillgängliga kompetens. Tolkuppdragen förmedlas av den smarta tolktjänsten utan involvering av någon agent.

 1. Princip vid åtagande av uppdrag

När uppdragstagaren har anmält sig som tillgänglig i appen och gjort sig redo för distansuppdrag kommer systemet att sända samtalsförfråga så länge uppdragstagare står som aktiv. Har tolken tagit sig an ett ärende är han/hon skyldig att utföra tolkningen. Definition av åtagande i detta fall är när tolken har lyft på luren och påbörjat samtalet.

Tolken väljer själv om den vill åta sig uppdrag endast i sin kompetenskategori eller även anta uppdrag från kategori ”alla kompetenser”. Det kan finnas differenser i arvoderingen i dessa kategorier därför hänvisas tolken alltid till arvoderings lista.

 1. Förpliktelser vid uppdragstagande

– Vid uppdragets start ska följande upplysningar lämnas ut till samtalsparten: ”Tolken följer reglerna om tystnadsplikten. Tolken är neutral och tar inte parti för någon i tolkningssituationen. Tolken kommer att återge vas som sagts i första person (jag form)”

– Hela tolkningen ska präglas av professionalitet, från bemötandet till utförandet. ConnectMe24 klädkod måste följas. Varje uppdragstagare åtar sig att vara representativt klädd. Med detta menas att du har diskret klädsel, och därmed inte bär utmanande eller färgstarka plagg.

– Vid eventuella problem med uppdrag måste ConectMe24 kontaktas så att kunden kan underrättas.

– Uppdragen ska utföras i ett ostört rum där inga störningsmoment föreligger som kan påverka tolkningen negativt. Tolken ansvarar själv för utrusningen håller uppsatta kvalitetskrav för mjukvara. Tolken ska vara ensam i rummet när den utför tolkningen.

– Tolken ska fullfölja samtliga uppdrag den har accepterat

– Du ska ha mobilen på ljudlöst under hela uppdraget.

– Du ska göra ditt yttersta för att tillfredsställa varje kund och ärende.

-Tolklegitimation ska hållas väl synlig under hela tolkningsperioden. För uppdaterat yrkesbevis, såsom vid förändring av kompetensnivå ska ConnectMe24 kontaktas för ny legitimation.

-Tolken ansvarar själv för sitt arbetsschema. Det är inte tillåtet att pressa kunden på att avsluta tidigare på grund av efterföljande uppdrag. Det är endast på kundens eget initiativ som ett uppdrag kan avslutas före utsatt tid.

 1. Tolkningen

Tolken ska vara opartisk och inte ge uttryck för sina åsikter och värderingar. Tolken är en oberoende part och får inte åta sig uppdrag där tolkens opartiskhet kan ifrågasättas. Tolkens uppdrag är förenat med tystnadsplikt i enlighet med bland annat offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) då tolken vid utförandet av sina uppdrag kan komma att ta del av sekretessbelagda uppgifter. Att röja information kring ett uppdrag eller samtalets innehåll är ett allvarligt brott enligt svensk lagstiftning.

 1. Vite

Om tolken agerande under tolkningen leder till en avvikelse i form av en störning i tjänsten och om kunden ej nyttjar tolkens service, betalas inte ersättning för uppdraget. Vid eventuella tekniska problem måste ConnectMe24 meddelas i de fall de påverkar tolkningen. Vid kontakt med ConnectMe24 och i samråd med kund beslutas eventuell åtgärd. Med avvikelse menas bland annat att kunden har upplevt störningar i verksamheten i form av kvalitetsbrist i tolkens utförande av uppdraget, bristande service vid utfört tolkuppdrag eller att tolken har avbrutit ett uppdrag. En avvikelse kan medföra att tolken får betala ett vite till ConnecTme24. Med vitesersättning menas den ersättning som ConnectMe24 kan komma att få betala till kund för avvikelse vid utfört tolkuppdrag. Tolken kan dock befrias från att betala vitesersättning vid händelser som kan styrkas med relevanta intyg såsom läkarintyg och intyg om störning orsakad av tredje part. Vitesersättningen som tolken kan komma att få betala dras av vid påföljande månads löneutbetalning eller påförs tolken genom faktura. ConnectMe24 äger dock rätt att utöver vite kräva ersättning för den faktiska skadan.

 1. Överlåtelse av avtalet

Tolken kan inte överlåta sitt tolkuppdrag till någon annan tolk, i fall detta sker äger ConectMe24 rätt att utkräva vite.

 1. Tvist

Tvist mellan parterna med anledning av detta avtal ska lösas av allmän domstol med tillämpning av svensk lag.

 1. Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. ConnectMe24 värnar om våra samarbetspartners och varje enskild individs integritet. När du skriver under din intresseanmälan godkänner du att ConnectMe24 har rätt till behandling av dina personuppgifter du lämnar i blanketten. Dina personuppgifter du lämnar i intresseanmälan kan exempelvis komma att användas i:

  • Förmedling av tolkuppdrag.
  • Inloggning i våra interna system
  • Löneutbetalning/specifikation
  • Vid anbud i samband med upphandling
  • Vid utskick av nyhetsbrev alternativt aktuell information om branschen/utbildning
  • Sammanställning/statistik
  • Kvalitetsarbete
  • I intyg till tolk
  • Personalärenden
  • Dokumentation i kvalitetsärenden

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det kan dock finnas förpliktelser för ConnectMe24– avtalsmässigt och/eller rättsligt – som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter (se avsnittet angående lagring). Om du begär att bli raderad kommer ConnectMe24 att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De personuppgifter vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser kommer vi spärra så att de endast kan användas för sådana specifika syften.

ConnectMe24 vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. Detta gäller såväl i vårt interna arbete som vid överföring av information till eller delning av uppgifter med de partners vi har för att utföra våra tjänster. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.

Du är alltid välkommen att kontakta ConnectMe24 per mail: info@connectme24.se om du har frågor om hanteringen av personuppgifter.

Du har rätt att när som helst dra tillbaks ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter genom att kontakta oss via info@connectme24.se.

 

 

 

Uppdatering av denna information

Denna information kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid publicerad här. Om vi gör väsentliga förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att meddela dig via www.connectme24.se,  ConnectMe24 Appen eller via e-post.

Senaste uppdatering 3 januari 2020